Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 701 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 71)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Информатичка опрема (компјутери, печатари, проектор) 25.09.18 05.10.18 Macedonia
градежно занаетчиски работи 25.09.18 05.10.18 Macedonia
ЗА НАБАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ ЗА ГРЕЕЊЕ А-2 КЛАСА, ВИД-СТРУГОТИНИ ОД ДРВО 25.09.18 04.10.18 Macedonia
НАБАВКА НА ТОНЕРИ 25.09.18 01.10.18 Macedonia
јавна набавка на работи за изградба на пешачка патека-тротоар во с.Градашорци. 25.09.18 05.10.18 Macedonia
Набавка на прехрамбени производи 25.09.18 15.10.18 Macedonia
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 25.09.18 01.10.18 Macedonia
Реконструкција на јавно осветлување и промена на електрични инсталации на ул. Веселин Маслеша – У. З. Карпош 2 25.09.18 08.10.18 Macedonia
Набавка на екстра лесно масло за греење - ЕЛ 1 25.09.18 05.10.18 Macedonia
Набавка на компјутерска опрема 25.09.18 01.10.18 Macedonia

Информатичка опрема (компјутери, печатари, проектор)

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

градежно занаетчиски работи

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ЗА НАБАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ ЗА ГРЕЕЊЕ А-2 КЛАСА, ВИД-СТРУГОТИНИ ОД ДРВО

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

НАБАВКА НА ТОНЕРИ

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

јавна набавка на работи за изградба на пешачка патека-тротоар во с.Градашорци.

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на прехрамбени производи

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Реконструкција на јавно осветлување и промена на електрични инсталации на ул. Веселин Маслеша – У. З. Карпош 2

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на екстра лесно масло за греење - ЕЛ 1

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на компјутерска опрема

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR