Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 585 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 59)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Средства за хигиена (РЕК Осломеј) 24.05.19 03.06.19 Macedonia
Осигурување на имот и возила 24.05.19 31.05.19 Macedonia
Набавки-работи за Ангажирање на товарни возила и градежни машини за редовно и инвестиционо одржување 24.05.19 07.06.19 Macedonia
Вршење на работи по основ на извршни решенија -отстранување на нелегални градби од Б-Категорија 24.05.19 31.05.19 Macedonia
набавка на месо 24.05.19 10.06.19 Macedonia
Набавка на гориво за возила 23.05.19 30.05.19 Macedonia
Купување опрема за греење и климатизација 23.05.19 03.06.19 Macedonia
Интернет услуги и подобрување на интранетот на корисниците во Собранието на Република Македонија 23.05.19 13.06.19 Macedonia
Набавка на фотонапонски панели за Дневен Центар и пазар во општина Прилеп (Подобрување на заштитата на животната средина во Пелагонискиот регион преку искористување на обновливи извори на енергија) 23.05.19 07.06.19 Macedonia
Набавка на бели табли, наставно образовни помагала и нагледни срества за потребите на ООУ Мануш Турновски- Ново Село 23.05.19 30.05.19 Macedonia

Средства за хигиена (РЕК Осломеј)

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información

Осигурување на имот и возила

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Otra información

Набавки-работи за Ангажирање на товарни возила и градежни машини за редовно и инвестиционо одржување

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Otra información

Вршење на работи по основ на извршни решенија -отстранување на нелегални градби од Б-Категорија

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Otra información

набавка на месо

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información

Набавка на гориво за возила

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información

Купување опрема за греење и климатизација

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información

Интернет услуги и подобрување на интранетот на корисниците во Собранието на Република Македонија

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación

Набавка на фотонапонски панели за Дневен Центар и пазар во општина Прилеп (Подобрување на заштитата на животната средина во Пелагонискиот регион преку искористување на обновливи извори на енергија)

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información

Набавка на бели табли, наставно образовни помагала и нагледни срества за потребите на ООУ Мануш Турновски- Ново Село

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Otra información