Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 820 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 82)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Железарија (браварија ,молерофарбарски материјали, водоинсталатерскиматеријали и електроматеријали) 25.03.19 18.04.19 Macedonia
Услуги за мобилна телефонија 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Сервисирање на лабораториска опрема 25.03.19 01.04.19 Macedonia
Авионски билети 25.03.19 04.04.19 Macedonia
свртници и свртнички материјал 25.03.19 25.04.19 Macedonia
ЈН на работи - изведба на приодна рампа и уредување на тротоар со бехатон плочки 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Набавка на обувки 25.03.19 15.04.19 Macedonia
Предмет на договорот за јавна набавка е: „САНАЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ ВО ОУ„МАЛИНА ПОПИВАНОВА„ КОЧАНИ“ 25.03.19 04.04.19 Macedonia
Набавка на производи од месо 25.03.19 04.04.19 Macedonia
потрошен материјал за лабораторија 25.03.19 15.04.19 Macedonia

Железарија (браварија ,молерофарбарски материјали, водоинсталатерскиматеријали и електроматеријали)

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación

Услуги за мобилна телефонија

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación

Сервисирање на лабораториска опрема

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación

Авионски билети

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación

свртници и свртнички материјал

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación

ЈН на работи - изведба на приодна рампа и уредување на тротоар со бехатон плочки

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación

Набавка на обувки

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación

Предмет на договорот за јавна набавка е: „САНАЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ ВО ОУ„МАЛИНА ПОПИВАНОВА„ КОЧАНИ“

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación

Набавка на производи од месо

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación

потрошен материјал за лабораторија

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación