Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 792 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 80)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Набавка на услуги- печатење на плакати и каталози 17.07.18 24.07.18 Macedonia
Машинска обработка и заварување 17.07.18 30.07.18 Macedonia
Организиран превоз на ученици и вработени во О.О.У. Методи Митевски – Брицо,Лозово 17.07.18 07.08.18 Macedonia
Гуми 17.07.18 27.07.18 Macedonia
Одржување софтвер 17.07.18 24.07.18 Macedonia
Колективно осигурување на обврзниците во Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година 17.07.18 24.07.18 Macedonia
Геодетски услуги за потребите на општина Конче за 2018година. 17.07.18 23.07.18 Macedonia
Реконструкција на улици во населено место Могила 17.07.18 27.07.18 Macedonia
2(два) Апарати за анестезија со пациент монитор 17.07.18 06.08.18 Macedonia
aгенција за привремени вработувања 17.07.18 06.08.18 Macedonia

Набавка на услуги- печатење на плакати и каталози

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Машинска обработка и заварување

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Организиран превоз на ученици и вработени во О.О.У. Методи Митевски – Брицо,Лозово

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Гуми

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Одржување софтвер

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Колективно осигурување на обврзниците во Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Геодетски услуги за потребите на општина Конче за 2018година.

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Реконструкција на улици во населено место Могила

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

2(два) Апарати за анестезија со пациент монитор

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

aгенција за привремени вработувања

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR