Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 490 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 49)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Замена на ПВЦ столарија на Институтот за безбедност, одбрана и мир 23.01.19 04.02.19 Macedonia
Зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Свети Николе 23.01.19 04.02.19 Macedonia
Дидактичка опрема од проект Учење и запознавање преку заедничко дружење во современи услови 23.01.19 28.01.19 Macedonia
Набавка на услуги од авторска агенција или посредничко друштво 23.01.19 04.02.19 Macedonia
Реагенси, контроли и потрошен материјал апликативни за имунолошки анализатор Immulite One ,,или еквивалент,, 23.01.19 14.02.19 Macedonia
Набавка на стоки - овошје и зеленчук 23.01.19 12.02.19 Macedonia
Набавка на канцелариски материјали за календарската 2019 година 23.01.19 28.01.19 Macedonia
Услуги за превоз на ученици и вработени во земјата и странство 23.01.19 04.02.19 Macedonia
Хигиенски средства 23.01.19 04.02.19 Macedonia
Набавка на канцелариски материјали 23.01.19 28.01.19 Macedonia

Замена на ПВЦ столарија на Институтот за безбедност, одбрана и мир

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Свети Николе

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Дидактичка опрема од проект Учење и запознавање преку заедничко дружење во современи услови

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на услуги од авторска агенција или посредничко друштво

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Реагенси, контроли и потрошен материјал апликативни за имунолошки анализатор Immulite One ,,или еквивалент,,

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на стоки - овошје и зеленчук

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на канцелариски материјали за календарската 2019 година

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Услуги за превоз на ученици и вработени во земјата и странство

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Хигиенски средства

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на канцелариски материјали

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR