Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 889 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 89)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Лекови 20.07.18 09.08.18 Macedonia
набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на улица Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тикв 20.07.18 09.08.18 Macedonia
Поправка и одржување на машини,пумпи,алати и електроники на командни ормари за потопни пумпи 20.07.18 25.07.18 Macedonia
УСЛУГИ ЗА Дизајнирање и визуелизација на постојаната музејска поставка на НБРМ и нејзината содржина 20.07.18 01.10.18 Macedonia
Акумулатори за моторни возила 20.07.18 09.08.18 Macedonia
ПРЕВРЗОЧНИ-САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ 20.07.18 30.07.18 Macedonia
Хигиенски средства 20.07.18 25.07.18 Macedonia
Санација (хидроизолација) на рамен кров на судска зграда 20.07.18 06.08.18 Macedonia
Набавка на безалкохолни пијалоци и артикли за потребите на бифето на Фондот 20.07.18 30.07.18 Macedonia
градежни работи 20.07.18 14.08.18 Macedonia

Лекови

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на улица Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тикв

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Поправка и одржување на машини,пумпи,алати и електроники на командни ормари за потопни пумпи

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

УСЛУГИ ЗА Дизајнирање и визуелизација на постојаната музејска поставка на НБРМ и нејзината содржина

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Акумулатори за моторни возила

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ПРЕВРЗОЧНИ-САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Хигиенски средства

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Санација (хидроизолација) на рамен кров на судска зграда

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на безалкохолни пијалоци и артикли за потребите на бифето на Фондот

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

градежни работи

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR