Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 535 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 54)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Набавка на месо, риба и преработки од месо 26.07.17 21.08.17 Macedonia
изведба на градежни работи (поставување на електрична инсталација, санирање на подови и ѕидови, промена на прозори и др.) 26.07.17 21.08.17 Macedonia
Набавка на клими. 26.07.17 31.07.17 Macedonia
Моторни бензини,дизел гориво и лесно масло за горење. 26.07.17 15.08.17 Macedonia
Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи: фекална, примарна и секундарна мрежа 26.07.17 15.08.17 Macedonia
Прехрамбени производи 26.07.17 07.08.17 Macedonia
Услуги за поправка и одржување на хидраулика на моторни возила(По втор пат)-по листа на спецификација 26.07.17 15.08.17 Macedonia
Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на фотокопири и печатачи 26.07.17 07.08.17 Macedonia
Услуга за печатење на канцелариски материјали(записници,извештаи,документи,укоричување на службен весник и гласник,визит карти и други обрасци). 26.07.17 31.07.17 Macedonia
раствори за инфузија и инјектирање за болнички потреби 26.07.17 15.08.17 Macedonia

Набавка на месо, риба и преработки од месо

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

изведба на градежни работи (поставување на електрична инсталација, санирање на подови и ѕидови, промена на прозори и др.)

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на клими.

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Моторни бензини,дизел гориво и лесно масло за горење.

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи: фекална, примарна и секундарна мрежа

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Прехрамбени производи

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Услуги за поправка и одржување на хидраулика на моторни возила(По втор пат)-по листа на спецификација

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на фотокопири и печатачи

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Услуга за печатење на канцелариски материјали(записници,извештаи,документи,укоричување на службен весник и гласник,визит карти и други обрасци).

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

раствори за инфузија и инјектирање за болнички потреби

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR