Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 574 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 58)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
ОПРЕМА - АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ СПРОВОДЛИВОСТ ВО ЧЕТИРИ ТОЧКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЕКТОТ: “Графен/полимер базирани сензори SPS G5244” 21.09.17 02.10.17 Macedonia
Набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер 21.09.17 26.09.17 Macedonia
Набавка на тонери 21.09.17 26.09.17 Macedonia
ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ 21.09.17 12.10.17 Macedonia
метални архивски ормани 21.09.17 26.09.17 Macedonia
Oсигурување на целокупниот имот, опрема и залихи за годишни потреби 21.09.17 02.10.17 Macedonia
Набавка на лекови ХЦВ-ДАА 21.09.17 12.10.17 Macedonia
Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово 21.09.17 26.09.17 Macedonia
ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 21.09.17 03.10.17 Macedonia
Јавна набавка на огревно дрво бука 21.09.17 29.09.17 Macedonia

ОПРЕМА - АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ СПРОВОДЛИВОСТ ВО ЧЕТИРИ ТОЧКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЕКТОТ: “Графен/полимер базирани сензори SPS G5244”

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на тонери

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

метални архивски ормани

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Oсигурување на целокупниот имот, опрема и залихи за годишни потреби

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на лекови ХЦВ-ДАА

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Јавна набавка на огревно дрво бука

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR