Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 640 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 64)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Заштитна лабораториска опрема 19.11.17 24.11.17 Macedonia
Реставација на канцелариски столици и училишни клупи 18.11.17 23.11.17 Macedonia
Монитор комаптибилен со ангиограф , модел CATHTERIZATION C2-70 BransistSafire MH 300 од производителот Shimadzu или еквивалент 18.11.17 24.11.17 Macedonia
Oдржување на објект, молерофарбарски услуги 18.11.17 23.11.17 Macedonia
услуги – Санација на подови во училниците во СУГС Кочо Рацин Скопје 18.11.17 23.11.17 Macedonia
Mлеко и млечни производи, прехранбени производи 17.11.17 27.11.17 Macedonia
Набавка на компјутерска опрема за потребите на општина Охрид 17.11.17 22.11.17 Macedonia
канцелариски потрошен материјал 17.11.17 07.12.17 Macedonia
КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 17.11.17 07.12.17 Macedonia
сервисирање и испитување на противпожарни централи и сервисирање и одржување на хидрантска мрежа 17.11.17 23.11.17 Macedonia

Заштитна лабораториска опрема

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Реставација на канцелариски столици и училишни клупи

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Монитор комаптибилен со ангиограф , модел CATHTERIZATION C2-70 BransistSafire MH 300 од производителот Shimadzu или еквивалент

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Oдржување на објект, молерофарбарски услуги

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

услуги – Санација на подови во училниците во СУГС Кочо Рацин Скопје

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Mлеко и млечни производи, прехранбени производи

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на компјутерска опрема за потребите на општина Охрид

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

канцелариски потрошен материјал

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

сервисирање и испитување на противпожарни централи и сервисирање и одржување на хидрантска мрежа

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR