Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 810 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 81)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Одржување и сервисирање на лифтови 25.04.18 30.04.18 Macedonia
Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи 25.04.18 03.05.18 Macedonia
Завртки и навртки и специјални завртки и навртки со скршлива глава - збирни потреби 25.04.18 28.05.18 Macedonia
Тековно и инвестиционо одржување 25.04.18 11.06.18 Macedonia
Потрошен материјал и средства за хигиена 25.04.18 02.05.18 Macedonia
Набавка на Кампус лиценци 25.04.18 15.05.18 Macedonia
Ревизија на проектна документација за улици и патишта и други инфраструктурни објекти. 25.04.18 07.05.18 Macedonia
Изработка на проектна документација за улици и патишта и други инфраструктурни објекти. 25.04.18 15.05.18 Macedonia
Дигитална реставрација на македонски играни филмови на режисерот Кирил Ценевски 25.04.18 11.06.18 Macedonia
Набавка и монтажа на исправувачи. 25.04.18 23.05.18 Macedonia

Одржување и сервисирање на лифтови

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Завртки и навртки и специјални завртки и навртки со скршлива глава - збирни потреби

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Тековно и инвестиционо одржување

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Потрошен материјал и средства за хигиена

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка на Кампус лиценци

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Ревизија на проектна документација за улици и патишта и други инфраструктурни објекти.

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Изработка на проектна документација за улици и патишта и други инфраструктурни објекти.

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Дигитална реставрација на македонски играни филмови на режисерот Кирил Ценевски

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка и монтажа на исправувачи.

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR